irodalom

Az iraki fiú

Elmesélte, mennyire hiányzik neki minden, noha alig van emléke az országról, alig van emléke a visszamaradottakról, mégis mindenkit hiányol, akit hátrahagyott.

Jegyzetek

Jegyzetek

Valami véget ér. Valaki elmegy. Valaki visszamarad. A világ lélegzetvisszafojtva vár. Az idő mégis tovább tiktakol.

Ingeborg Bachmann: Valaki egészen máshoz

Hogy a Pirelli gumik, hogy én nem,hogy én, hagylak, persze, téged is,a nedves aszfalton, neki szabad,csak nekem nem, a nyakkendődcsomóját bámulni, a madarak pedig,éppen indulófélben, rikácsolvaujjongnak, halálra váltan, de holnapra

Erich Fried: Minden mi kioltódik

In memoriam Ingeborg Bachmann Minden mi bárholbármikor kioltódik:A szem világaaz égetett mésza tűza fénya vágya régi bűna szomjamely még mindig éget félénken veti fela némaaz égetőkérdést: Mindezvalóbanegészenkioltódik:a szem világaa mésza