bachmann

Ingeborg Bachmann: Valaki egészen máshoz

Hogy a Pirelli gumik, hogy én nem,hogy én, hagylak, persze, téged is,a nedves aszfalton, neki szabad,csak nekem nem, a nyakkendődcsomóját bámulni, a madarak pedig,éppen indulófélben, rikácsolvaujjongnak, halálra váltan, de holnapra

Erich Fried: Minden mi kioltódik

In memoriam Ingeborg Bachmann Minden mi bárholbármikor kioltódik:A szem világaaz égetett mésza tűza fénya vágya régi bűna szomjamely még mindig éget félénken veti fela némaaz égetőkérdést: Mindezvalóbanegészenkioltódik:a szem világaa mésza